Spolupráce

BIOSYNCHRON® vznikl díky spolupráci se špičkovými zdravotnickými zařízeními a společnostmi, které se zaměřují na rehabilitaci a relaxaci. Systém získal certifikát EZU Praha a odpovídá příslušným evropským normám. Pomáhá lékařům při prevenci a léčbě celé řady onemocnění a zdracotních problémů. Umožňuje komplexní péči ve zdravotnických zařízeních nebo v domácím prostředí.